Ondernemers, forensen en gezinnen

Politiek, ook gemeentepolitiek, is geen instrument waarvan burgers gebruik kunnen maken om het persoonlijk beter te krijgen. Ze moeten ook iets terug doen; het gaat om hoe we samen onze samenleving vormen. In die zin is GroenLinks ouderwets links: solidariteit staat voorop.

• Visserij, Landbouw, Veeteelt

Bent u bijvoorbeeld werkzaam in visserij of landbouw? Maakt u zich zorgen over visstand en milieu, landschap en melkquota? Stem GroenLinks – goede kans dat u juist dan straks op het gemeentehuis een begrijpend oor aantreft, iemand die durft aan te pakken. GroenLinks heeft net als u een enorme hekel aan het woud van verordeningen dat positieve inzet in de weg staat.

Midden- en Kleinbedrijf

Het MKB heeft het in De Marne niet gemakkelijk: winkelcentra in buurgemeenten verleiden de consumenten hun boodschappen níet in De Marne te doen. GroenLinks vindt dat het winkelcentrum in Leens daarom een extra impuls verdient, zoals ook de vele eenmansbedrijfjes in onze gemeente aandacht verdienen. Tenslotte zijn deze bedrijven het die de leefbaarheid in De Marne op peil houden.

Wonen in De Marne, werken in de stad

Heeft u gekozen voor wonen in De Marne vanwege de uitstekende internetverbindingen, en gunt u zichzelf zo een fraai huis in combinatie met een goede baan in de stad? GroenLinks is er ook voor u, omdat u behoort tot de groep die de diversiteit vergroot en zo De Marne tot de veelkleurige gemeente maakt die ze is.

Gezinnen

Gezinnen ondervinden aan den lijve dat het economisch niet goed gaat in Nederland. Ze zien aankomen dat de zorg voor de kleintjes en de wat oudere jeugd onder druk staat. Wie weet dat bedrijven nog nooit zoveel reserves hadden als vandaag de dag, weet dat een hoger loon mogelijk is – maar natuurlijk alleen als u ook lokaal op een partij stemt die dat hardop durft te zeggen. Op dezelfde manier is het GroenLinks menens met de zorg voor de jeugd – De Marne moet ook daarin voorop lopen.