Financiën

Een kleine gemeente als De Marne runnen is als het voeren van een huishouden: de uitgaven mogen niet groter zijn dan de inkomsten. De Marne moet dus ‘belastingneutraal’ zijn.

Concreet: een belangrijke kostenpost zijn de sociale uitkeringen. Ons standpunt: wie een uitkering nodig heeft, krijgt hem, met zo weinig mogelijk gezeur. De basis daarvan: als er meer mensen zijn dan banen, heeft het geen zin hen toch allemaal aan een baan te willen helpen, dat kost alleen maar geld. Dus: energie steken in kanshebbers, en anderen respecteren door de bestuurlijke controle tot een minimum te beperken, temeer omdat zij vaak als mantelzorger functioneren – baanloos is immers nog lang niet werkloos. Daar komt nog bij dat vrijwillige mantelzorgers het de gemeente überhaupt mogelijk maken de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit te voeren. Nóg een reden dus om een beetje normaal met elkaar om te gaan. En dus om GroenLinks te stemmen.