De dorpen en het landschap

In onze gemeente wonen over vier jaar vast minder mensen dan nu. Erg? Ja en nee. Ja, want het brengt problemen met zich mee. Leegstand. Een kleinere bevolking betekent dat de gemeente met minder belastinggeld moet rondkomen. Nee, want de ontwikkelingen bieden ook nieuwe kansen. Twee punten zijn hier van belang: de dorpen en het landschap.

De dorpen

GroenLinks ziet dat de dorpen de basis zijn van de gemeente. De gemeente moet de belangen van de dorpen dus met voorrang behartigen en de bewoners ondersteunen bij het realiseren van hun wensen. Dat is juist nu, met het oog op de onvermijdelijke gemeentelijke herindeling, van groot belang. Alleen sterke dorpen zullen straks goed functioneren. Daarbij geldt als voorwaarde natuurlijk wel dat de plannen toekomstgericht moeten zijn. Hoe een dergelijke politieke houding praktisch resultaat oplevert, heeft GroenLinks de afgelopen vier jaar laten zien. Uit het hele land komt inmiddels belangstelling voor de manier waarop De Marne haar kleine kernen serieus neemt. Het levert, zo is herhaaldelijk gebleken, nieuwe geldstromen richting De Marne op.

Het landschap

Het landschap is al enige tijd de sterkste economische troef van De Marne – en het belang ervan neemt alleen maar toe. Feit is immers dat De Marne geleidelijk verandert van een agrarische in een agrarische én toeristische gemeente. Toeristen komen hiernaartoe vanwege het landschap. Dus wilt u een nieuwe schuur bij uw boerderij? Dan ook gewoon de afspraak nakomen dat er groen omheen wordt geplaatst.