B&W en gemeenteraad

GroenLinks vindt dat een raadsvergadering iets andere is dan een boekhoudersbijeenkomst. Natuurlijk moeten op raadsvergaderingen ook saaie lopende zaken behandeld worden. Maar er is meer, en ook dat moet gezicht krijgen. Want: waar willen we over tien jaar staan? Als vanzelf leidt die vraag tot allerlei andere vragen. Zoals: in welke dorpen staat dan nog een school?  Welke kansen moeten nieuwe manieren van visserij en landbouw krijgen? Hoe zetten we De Marne onder toeristen ‘in de markt’?

GroenLinks pleit daarom voor opleidingen van raadsleden: ze moeten de basispolitieke vaardigheden – waaronder letterlijk het volk vertegenwoordigen! – beter beheersen dan ze tot nu toe hebben laten zien.

Het is onvermijdelijk: de rol van het lokaal bestuur en de rol van de raad gaat veranderen. Daar moet ruimte voor zijn. Bestuurders moeten niet op zichzelf en hun papieren gericht zijn, maar juist naar buiten treden. Weten wat er speelt, daarover helder discussiëren in de raad, en vervolgens zinvolle maatregelen – zo hoort gemeentepolitiek te functioneren.