Algemeen

Gemeente De Marne is misschien wel de mooiste gemeente van Nederland. Het open landschap, het Lauwersmeergebied, de Waddenzee, de schone lucht, het heldere licht overdag, en het diepe donker ’s nachts – kenmerken waarom men ons in ‘het westen’ benijdt. Om nog maar te zwijgen van ons rijke sport- en verenigingsleven. Maar toch: vanzelfsprekend is dat allemaal niet. Hoe zorgen we dat deze rijkdom behouden blijft? Hoe zorgen we dat wie niet veel geld heeft er ook van kan genieten?

De problemen zijn voor een deel duidelijk. Onze dorpen zijn niet alleen maar lieflijk, maar kennen dikwijls ook de nodige ruzies. Bouwactiviteiten worden lang niet altijd optimaal gecontroleerd; het handhaven van afspraken tussen gemeente en burgers leidt nog wel eens tot onenigheid. Tel daarbij op dat er wel erg veel huizen te koop staan in onze gemeente, dat de gemiddelde leeftijd stijgt, dat het zwembad en de bibliotheek in Leens het moeilijk hebben, dat er bijna geen geld is voor kunst en cultuur – en we weten dat het ook in De Marne soms fout kan gaan. Bovendien zijn de ergste problemen vaak onzichtbaar. Hoe eenzaam is uw oude buurman eigenlijk? Redden de mensen zonder werk het financieel wel?

Oplossingen zijn niet gemakkelijk te geven. Wie dat wel suggereert, bedriegt de kiezer. Eerlijk duurt het langst, dat heeft Herwil van Gelder de afgelopen vier jaar wel bewezen. Niet alleen bewéren dat je oplossingen hebt, maar de kansen die er liggen herkennen, analyseren en benutten. Het succes van die aanpak is duidelijk. De dorpen zijn weer van de bewoners zelf. Er zijn forse subsidies richting het Lauwersmeergebied gegaan. Burgers en bedrijven met een groot belang voor De Marne worden serieus genomen. Enzovoort. Het is maar een greep uit wat er met GroenLinks in het college gerealiseerd is.

Regeren is vooruitzien, luidt het gezegde. Zeker voor De Marne is dat nu aan de orde. Er zijn bijvoorbeeld plannen voor een herindeling van de gemeentes in Nederland. GroenLinks De Marne kiest op dat punt voor voortzetting van haar eigen lijn: de nieuw te vormen gemeente moet net als De Marne verankerd zijn in een verzameling kleine kernen met zoveel mogelijk eigen zeggenschap. Dat is één. Het tweede is dat burgers meer ruimte krijgen voor eigen initiatief, waarbij de gemeente nu eens de helpende hand toe dient te steken, dan weer handhavend op moet treden.

De financiële situatie in De Marne is er de afgelopen vier jaar stabieler op geworden: GroenLinks heeft binnen het college van B&W met succes gewerkt aan het toepassen van een realistische manier van politiek bedrijven. Net op tijd: binnen afzienbare tijd zal de gemeente allerlei van het Rijk op haar bordje krijgen – denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg. Daarom wil GroenLinks De Marne dat de huidige politiek des te krachtiger wordt voortgezet. De kern daarvan is: het gaat niet alleen om geld en regels. Het gaat om het creëren van een klimaat waarin de inwoners van De Marne zich thuis voelen. ‘Ik help je om het zelf te doen’.

GroenLinks voor een eigenzinnig en optimistisch geluid in de gemeenteraad. GroenLinks streeft naar respect voor ieder persoonlijk, voor ieder gezin, voor iedere denkbare samenlevingsvorm. Naar respect voor de kansen en wensen die ieder daarbij koestert. Naar optimale helderheid in besluitvorming. Want centraal staat wat ons betreft u, de burger.

Dit is ons ideaal: dat we als burgers samen De Marne vormgeven, gebaseerd op twee feiten. Het eerste is dat het hier prachtig is, het tweede dat het idee van almaar doorgaande groei irreëel is, juist hier.