Nieuws

Kort verslag van de raadsvergadering 28 juni 2011

Op 28 juni 2011 is er een raadsvergadering geweest. De benodigde stukken hiervoor kunt u terug vinden in de agenda. In de vergadering van 21 juni 2011 is de kadernota niet besproken daar er gebreken in geconstateerd zijn. De verantwoordelijke wethouder heeft aan het begin van de vergadering op 28 juni hier een mededeling over gemaakt.

Lees verder

Red het PGB!

GroenLinks zal komende raadsvergadering vragen stellen aan de wethouder over de bezuinigingen die deze regering wilt invoeren op de PGB.

Lees verder

Gasopslag te Pieterburen

Het Franse EDF heeft interesse om proefboringen te gaan nemen in de directe omgeving van Pieterburen. GroenLinks De Marne is hier fel tegenstander van. Ook het college van B&W is hier niet gelukkig mee.

Lees verder

Pagina's