Onze standpunten: Solide financiën (10)

GroenLinks wil een gezonde en evenwichtige gemeentelijke begroting. Er moet balans zijn tussen een solide financiële huishouding met een stevige buffer en ruimte om duurzame projecten te financieren.

Effectief investeren

  • GroenLinks pleit ervoor dat de gemeente inzet op het binnenhalen van Europese subsidies. Door samenwerking met andere gemeenten kan dit efficiënter worden georganiseerd. De gemeente kan ook duurzame projecten en werkgelegenheid stimuleren door het aanbieden van revolverende fondsen. Daardoor wordt het beschikbare geld goed ingezet en verdient het zichzelf terug.

Geen kortingen op decentralisaties

  • GroenLinks is tegen het korten van de budgetten op de taken die door het rijk naar de gemeenten worden overgeheveld (decentralisaties). Het rijk gaat ervan uit dat de gemeenten die taken goedkoper kunnen uitvoeren. De praktijk is echter dat deze taken na overheveling de eerste jaren meer geld kosten. Daarmee vormen deze nieuwe taken een groot financieel risico voor de gemeenten.