Onze kandidaten: Saskia Visser (7)

Lokale initiatieven en organisaties betekenen veel voor mensen. Dat ontdek ik steeds weer tijdens mijn werk bij de wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie van de universiteit. We doen kleinschalig onderzoek met studenten voor maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld voor Humanitas of het Kinderboekenhuis in Winsum. In deze projecten helpt iedereen elkaar om de wereld een stukje beter te maken. Dat zie ik ook op de jaarlijkse Amnesty-Schrijfmarathon die ik samen met anderen in Winsum organiseer.

Dat soort dingen doen mij als optimistische wereldverbeteraar goed. Onderwijs, cultuur, (bio)diversiteit en openbaar vervoer liggen mij na aan het hart. Ik heb geen politieke ervaring, maar sta al jaren volledig achter de idealen van GroenLinks. Ik vind dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan onze samenleving, dat we elkaar moeten helpen en voor elkaar opkomen, dat we zorgen voor een duurzame toekomst. Grote idealen, maar ze beginnen altijd dichtbij huis... in de gemeente Het Hogeland.