Onze kandidaten: Ria Damhof (5)

Sinds 1995 woon ik in het prachtige dorp Warffum waar ik een borduuratelier onder de naam BorduRia run. Ik ben vrijwilliger bij de bibliotheek in Uithuizen en vervul de functie van voorzitter van het provinciaal bestuur van GroenLinks in de provincie.

Als je dingen in jouw omgeving tegenkomt die je niet leuk vindt, dan kun je dat op meerdere manieren proberen te veranderen. Eén van de manieren is de politiek ingaan. Dat heb ik jaren geleden gedaan en ik heb bijna 7 jaren in de gemeenteraad van Eemsmond mogen zitten. Ik vond het een eer voor de  kiezers de voorstellen van het college te toetsen aan het GroenLinkse gedachtengoed. Soms was er in het ene geval een kleine bijstelling nodig maar de andere keer mocht het een stevige andere koers zijn.

Nu gaan we met vier gemeenten verder en de uitdagingen liggen er nog steeds. We moeten van het (aard)gas los, de energietransitie naar duurzame opwekking moet met de nodige vaart worden gemaakt. Ook de menselijke maat moet niet uit het oog worden verloren in een groter wordende gemeente. Om dit te bewerkstelligen, heb ik me weer kandidaat gesteld. Je kunt me vinden op plek 5 op de kieslijst van GroenLinks voor de nieuwe gemeente Het Hogeland.