Onze kandidaten: Albert Bruininks (4)

Als geboren Limburger ben ik, dertig jaar geleden, in Winsum Obergum komen wonen. In mijn professionele leven heb ik me bezig gehouden met de therapeutische begeleiding van in emotionele ontwikkeling achter gebleven adolescenten. Sinds vier jaar ben ik raadslid voor GroenLinks Winsum, waarvan twee jaar als fractievoorzitter. Naast een brede maatschappelijk betrokkenheid ligt mijn deskundigheid van het sociale domein.

 

Graag wil ik mijn raadswerk in de nieuwe gemeente Het Hogeland, voortzetten. In de nieuwe gemeente zal al het beleid opnieuw vastgesteld moeten worden. Het is belangrijk dat GroenLinks tijdens dit proces haar stem luid en duidelijk laat horen. Hieraan meewerken daagt mij uit.