Nieuwe afdeling Het Hogeland

Op zaterdag 6 mei is in Winsum de GroenLinks afdeling Het Hogeland opgericht. Deze nieuwe afdeling is een samenvoeging van de oude afdelingen De Marne, Eemsmond en Winsum (waar Bedum ook onder viel). Met deze samenvoeging wordt vooruitgelopen op de herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum. De bijeenkomst in Winsum was tevens de laatste Algemene Ledenvergaderingen van de bestaande afdelingen.
Tijdens de vergadering werd een bestuur gekozen voor de nieuwe afdeling. Dat bestaat uit: Tineke van der Schoor, voorzitter, Masja van der Meer, secretaris, Leo de Vree, penningmeester en Brenda Bartelink, algemeen lid. Zij zijn respectievelijk afkomstig uit Winsum, Bedum, Eemsmond en De Marne, een mooie spreiding over de huidige gemeenten.