Marc Verschuren beoogd wethouder

In navolging van andere partijen heeft ook Groen Links Het Hogeland er voor gekozen om voor de verkiezingen een beoogd wethouder aan te wijzen. Bij eventuele deelname aan de coalitie van Het Hogeland schuift GroenLinks Marc Verschuren naar voren als wethouderskandidaat. Verschuren is op dit moment wethouder in de gemeente Winsum. Met hem kiest GroenLinks voor ervaring.

Verschuren is in 2003 in de raad gekomen en is jarenlang fractievoorzitter geweest voordat hij in 2014 tot het college toetrad met in zijn portefeuille zaken als jeugdzorg , participatie en de WMO. Ook heeft hij zich het afgelopen jaar intensief bezig gehouden met de voorbereidingen voor de herindeling. “Ik hoop dat ik de kans krijg om na de verkiezingen de nieuwe gemeente als wethouder mede vorm te geven”, aldus Verschuren. “Het vormgeven van de nieuwe gemeente Het Hogeland is een uitdaging  waar ik erg naar uit kijk. Maar eerst moeten we als GroenLinks een goed resultaat neerzetten bij de verkiezingen”.