Denk mee over het verkiezingsprogramma!

In november 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland plaats.GroenLinks vindt het belangrijk dat de idealen van GroenLinks goed en helder verwoord worden in het nieuwe verkiezingsprogramma voor deze verkiezing. Bovendien dient het verkiezingsprogramma gedragen te worden door alle leden van de nieuwe afdeling Het Hogeland Wij stellen daarom voor om de afdelingsleden van begin af aan te betrekken bij het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma. 

Wil je meedenken een meepraten? Dan zijn de volgende data voor jou van belang:

1. Tot 8 februari (in de bijlage staat ten onrechte 1 februari) kunnen opmerkingen en aanvullingen voor de lijst met programmapunten worden ingediend. Belangstellenden kunnen tegelijkertijd aangeven bij welke onderwerpen van het verkiezingsprogramma zij nader betrokken willen worden.
2. In februari worden de uit de eerste ronde geselecteerde programmapunten tekstueel uitgewerkt met die leden die hebben aangegeven daaraan een bijdrage te leveren.
3. In februari en maart (en misschien april) zijn wij voornemens een drietal openbare discussieavonden te organiseren. Ook niet GL-leden zijn van harte welkom, kunnen deelnemen aan de discussies en kunnen adviezen indienen voor het verkiezingsprogramma. 

Veel meer informatie vind je hier beneden.