De laatste uitreiking van groene lintjes door GL Het Hogeland voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag!

Zaterdag werd familie Van Tilburg verrast met een bos bloemen en een groen lintje. Zij runnen het biologisch-dynamische melkveebedrijf Waddenmax nabij Hornhuizen en voeren het Demeter keurmerk. Dit is het hoogst haalbare keurmerk op het gebied van gezond biologisch voedsel. Reden voor ons om hun verhaal te horen. Mieke vertelt dat op hun bedrijf de koeien nog horens hebben.

“Het is een kwestie van omdenken,  je moet dan de stal aanpassen aan de koe in plaats van de koe aan de stal”. Door een deel van hun grond te verarmen en niet te bewerken bevorderen ze de biodiversiteit, dit trekt enorm veel insecten en vogels aan. Er scharrelen dus heel wat vogelaars rondom hun boerderij. Bijzonder is dat 20% van de producten die Mieke in de zuivelverwerking maakt, zoals Waddenmax yoghurt, kwark, boter en kaas, te koop zijn in winkels op het Hogeland. Dat is een nieuwe beweging die GL toejuicht. Kijk of je als maker je producten zo dicht mogelijk bij je bedrijf af kunt zetten. Dit scheelt verkeersbewegingen en bevordert de binding tussen boer en consument! Boeren hebben trouwens een enorm areaal aan grond in beheer en kunnen dus een behoorlijke bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit en de vogelstand in onze gemeente. Gelukkig wordt kringlooplandbouw tegenwoordig omarmd, dat is een prima eerste stap op weg naar een landbouw in evenwicht met de natuur.

Woensdag is Minke Kuipers door ons in het zonnetje gezet. Zij is een Winsumer, die naast haar baan als vrijwilliger diverse sociaal relevante projecten van de grond tilt. Schoon Winsum, Repair cafe, Ruilkring het Hogeland, je verzint het niet of Minke is er bij betrokken. Dat is wat GL betreft een lintje waard! Minke constateert een probleem en gaat dan niet bij de pakken neerzitten, maar stroopt de mouwen op, zoekt medestanders en begint aan een oplossing. Supergaaf! Zij vertelt ons onder het genot van een bakje koffie dat ze ook al een paar jaar bezig is met een 50 plus woonproject. Daarbij kan ze wel wat hulp van de gemeente het Hogeland gebruiken. Lijsttrekker Anne Marie Smits, die momenteel wethouder in de Marne is, vertelt dat er al Winsumers bij haar zijn geweest die een Tiny Houses complex willen realiseren. GroenLinks het Hogeland gaat zich inzetten voor deze nieuwe woonvormen, zodat dromen voor inwoners werkelijkheid kunnen worden.