9 juli ALV Het Hogeland: vaststelling verkiezingsprogramma en kandidatenlijst

Op 9 juli is de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Het Hogeland. Op deze vergadering worden o.a. het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 vastgesteld.

 

 

De ALV begint om 20 uur in de Synagoge van Winsum (Schoolstraat 24).

In de bijlage vind je de stukken voor deze vergadering.