Nieuws

Nieuwe afdeling Het Hogeland

Op zaterdag 6 mei is in Winsum de GroenLinks afdeling Het Hogeland opgericht. Deze nieuwe afdeling is een samenvoeging van de oude afdelingen De Marne, Eemsmond en Winsum (waar Bedum ook onder viel). Met deze samenvoeging wordt vooruitgelopen op de herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum. De bijeenkomst in Winsum was tevens de laatste Algemene Ledenvergaderingen van de bestaande afdelingen.
Tijdens de vergadering werd een bestuur gekozen voor de nieuwe afdeling. Dat bestaat uit: Tineke van der Schoor, voorzitter, Masja van der Meer, secretaris, Leo de Vree, penningmeester en Brenda Bartelink, algemeen lid. Zij zijn respectievelijk afkomstig uit Winsum, Bedum, Eemsmond en De Marne, een mooie spreiding over de huidige gemeenten.

 

Vacatures provinciaal bestuur

Ben jij het organisatorisch talent waarnaar wij op zoek zijn? Draai jij je hand niet om voor het organiseren van een boeiende gespreksavond en weet je snel een weg te vinden binnen onze organisatie? GroenLinks bruist van de energie en ons ledenaantal blijft maar groeien. Daar zijn we erg blij mee en we willen al onze (nieuwe) enthousiaste leden graag leren kennen. Daarom organiseren we ledenavonden waarin we met elkaar in gesprek gaan over wat ons bindt en boeit. Wil je graag meehelpen om GroenLinks nog groter te maken en voel je het al kriebelen om zo'n avond te organiseren? Of wil je graag een kleine lokale afdeling een duwtje in de rug geven in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen? Wij hebben plek voor twee talenten dus kom ons versterken en meld je aan bij Ria Damhof (riadamhof@gmail.com // 06-14531360)

Lees verder

'Zorg voor duidelijkheid bij afhandeling schade gaswinning'

Vandaag gaat de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks en D66 in gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Liesbeth van Tongeren wil weten of de veiligheid van de Groningers naar het oordeel van de OVV is verbeterd. Ook wil Van Tongeren in het gesprek de visie van de OVV helder krijgen op de verhouding tussen de schadeafhandeling en de rechtspraak in Nederland.

Van Tongeren: “Het is niet duidelijk wat de juridische status is van de besluiten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) – valt het onder het bestuursrecht of is het civielrechtelijk? Onduidelijk is of de NCG contracten kan afsluiten met de NAM of de Waterschappen over de afwikkeling van de schade. Dat is belangrijk voor een transparante en eerlijke besluitvorming en dus voor het herstel van vertrouwen. Stel dat burgers het niet eens zijn met de besluiten van de NCG – kunnen ze dan naar de bestuursrechter?”

Van Tongeren stelt haar vragen in het gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die twee weken geleden met een rapport bekendmaakte dat haar aanbevelingen uit 2015 nog lang niet opgevolgd zijn. Volgens een door de hele Kamer aangenomen motie in februari 2017 moet de positie van door gaswinning getroffen Groningers verbeteren.

Domela Nieuwenhuis Museum blijft open!

Het is gelukt: het Domela Nieuwenhuis Museum blijft in Heerenveen! Meer dan 5000 mensen hebben de petitie ondertekend en de voorgenomen bezuinigingen op het museum zijn van de baan. Samen met het bestuur van Museum Heerenveen gaat het Domela Nieuwenhuis Fonds nu hard aan de slag om het museum nog aantrekkelijker te maken. Wilt u het museum financieel steunen? ?Wordt dan vriend van het Domela Nieuwenhuis Museum. Voor minimaal 25,00 euro per jaar ondersteunt u dan het onderhoud van het museum. U krijgt dan gratis entree tot het museum, een uitnodiging voor de opening van exposities, een uitnodiging voor de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis lezing en een gedrukt exemplaar van deze lezing.

U wordt vriend door storting van het door u gekozen bedrag op rekeningnummer IBAN: NL29 INGB 0006 176167 van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds. Nieuwe vrienden ontvangen na betaling als welkomstgeschenk het boek ‘Sporen van Domela in Friesland’.

Kijk voor meer informatie op: www.ferdinanddomelanieuwenhuis.nl

GroenLinks wil directe vermindering gaswinning

De regering moet alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) uitvoeren, alle schade vergoeden en de gaskraan snel verder dichtdraaien naar 12 miljard kuub. Dat zegt Liesbeth van Tongeren nadat de OVV vandaag concludeerde dat haar aanbevelingen uit 2015 over gaswinning in Groningen niet zijn opgevolgd. Van Tongeren wil snel in debat met minister Kamp.
Lees verder

Pagina's