Afdeling

De afdeling De Marne is vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2019 opgegaan in de nieuwe GroenLinks afdeling Het Hogeland